Home:

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V. (Verband landwirtschaftlicher Vereine)

Historie

Foreningen blev indregistreret i foreningsregistret i 1950.

Det landbrugsfaglige og kulturelle arbejde, som Fælleslandboforeningen står for, kan føres tilbage helt til 1866.

Efter 1920 blev der ansat landbrugskonsulenter, men det var først efter 1945, at der kom rigtig gang i arbejdet. Der blev i de første år efter krigen ansat 6 konsulenter, som udførte det meget efterspurgte arbejde på det kulturelle og faglige område. Medlemstallet var helt oppe på over 1.000.

Med årene blev det mere og mere vanskeligt for landmændene at kunne eksistere og mange medlemmer faldt fra. Men i de sidste 15 år har vi et konstant medlemstal på ca. 300. Der er kun få udmeldelser, idet hidtil aktive landmænd skifter over til at være passive medlemmer, som så kun benytter sig af vore kulturelle tilbud.

Formål

Ifølge vedtægternes ordlyd opfyldes foreningens formål bl. a.

ved at holde foredrag og gennemføre foranstaltninger af forskellig indhold og art, både fagligt og kulturelt

ved at organisere og ledsage besøgsgrupper nord og syd for grænsen

ved at oprette og pleje museer i landsdelen

ved at rådføre medlemmer på fagligt og kulturelt område.

Christian Lassens Minde Museum

Et meget stort aktiv i vore kulturelle tilbud er museet i Jarlund. Vi arvede gården i 2003 og indrettede 2004 efter Christian Lassens ønske et familiemuseum i de bestående bygninger, hvor kun genstande, som fandtes på ejendommen, er udstillet.

Vi har hvert år mange gæster, som kommer for at se dette enestående danskprægede museum og er løbende beskæftiget med at udvide museets udstillingsrum, for at kunne vise genstande, som i dag endnu ligger gemt på loftet.

Museet er åbent hver torsdag fra kl. 9:00 til 12:00, ellers efter aftale.

Museet er lukket fra 01. dec. – 15. marts.

Det landbrugsfaglige arbejde

I løbet af et år serviceres de aktive medlemmer (ca. 180) 2 – 3 gange. Medlemmerne opsøges på deres bedrifter eller landmændene kommer ind på kontoret for at blive rådført. De passive medlemmer rådføres på anfordring eller efter behov.

Vi konstaterer, at vore konsulenters virke ude i landdistrikterne har en stor betydning og værdsættes meget højt, også i forhold til deres tyske kollegaer.

Synlighed

For at gøre opmærksom på vore kulturelle tilbud, reklamerer vi på forskellig vis. Således er vi med i en folder, som udgives af en museumsforening i Flensborg-Slesvig amt. Desuden henvender vi os til campinggæster på den nærliggende campingplads. Fra og med 2010 reklamerer vi i en brochure, som henvender sig til cyklister, som kører den nye grænserute fra Flensborg til vestkysten.

Det tyske fjernsyn NDR har to gange været i Jarlund for at berette om Christan Lassens Minde Museum.

Vi registrerer at flere og flere interesserede kommer til museet på grund af disse hverveforanstaltninger.